Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

1.1 Геологічна будова Купянського району

Харківська область знаходиться в межах Великого Донбасу - обширний прогин земної кори , який сформувався в девонський та камяновугільний періоди палеозойської ери.

Купянський район розташована на Південно - Західному схилі Воронежського кристалічного масиву , на відрогах Середньоросійської височини. (рис.1.1.).

Рис. 1.1. Геологічна будова Харківської області

В основі Воронезького кристалічного масиву залягає кристалічний фундамент, складений архейпротерозойськими гірськими породами. На поверхні кристалічних порід залягають безпосередньо гірські породи крейдового періоду, які перекриті товщею палеогенових і неогенових відкладів - зелених, червоно-бурих і барвистих глин, пісків і лесовидних суглинків потужністю 1-3 км. Докембрійські породи тут залягають на глибині від 150 до 900 метрів та перекриті осадовими мезокайнозойськими відкладами пермського, юрського, крейдяного та палеогенового віку (рис. 1.1.2.).

Рис. 1.1.2 - Схематична геолого - тектонічна карта Харківської області

Для даного схилу характерна наявність дрібних терас та виступів фундаменту, які в свою чергу не виявляються на поверхні. Завдяки цьому на території Купянського району сформувались значні поклади неметалічних корисних копалин, а саме : піски будівельні для силікатної цегли, черепиці на цементі.

Ґрунтотворною породою є лісовидні суглинки, які можна побачити в ярах і господарських ямах, траншеях на глибині 2 метри. На піщаних терасах на поверхню виходять річкові алювіальні піски, що утворюють хвилястий ландшафт. У звязку з положенням даного району на Воронезькому схилі абсолютна висота району складає від 175 до 200 метрів.

Таким чином, район сформувався на Воронезькому схилі, на потужному осадовому чохлі, внаслідок чого в районі розробляються значні поклади корисних копалин, які використовуються у промисловості будівельних матеріалів.

Делись добром ;)